Αθήνα – Athens 2013

Λίγες φωτογραφίες από την επίσκεψή μου στην Αθήνα, 27-29 Ιανουαρίου 2013. Here are some photos from my visit to Athens, Greece, 27-29 January 2013.